แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - Part 54
 • ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  และประกาศตารางสอบ  สนามสอบ เอกสารแนบ 1.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  และประกาศตารางสอบ  สนามสอบ เอกสารแนบ 1.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

  Continue Reading...

 • ตามที่คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีได้กำหนดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ  ระหว่าง วันที่ 21-22  พฤษภาคม  2556  เวลา 08.30 -16.30 น.  ณ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น  ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านในการให้ข้อมูล  เข้ารับการสัมภาษณ์  สังเกตการณ์  และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  

  กำหนดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

  ตามที่คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีได้กำหนดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ  ระหว่าง วันที่ 21-22  พฤษภาคม  2556  เวลา 08.30 -16.30 น.  ณ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น  ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านในการให้ข้อมูล  เข้ารับการสัมภาษณ์  สังเกตการณ์  และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  

  Continue Reading...

Page 54 of 54« First...51015...525354