แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - Part 3
 • งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  โควตา รอบ ประจำปีการศึกษา 2558   Download :: รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เอกสารที่ต้องเตรียม หมายเหตุ ::         นายศรัญญู  ศิริพิน  ให้ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  ชั้น  2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภายในวันที่ 10  เมษายน 2558   […]

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) รอบ 2 ปีการศึกษา 2558

  งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  โควตา รอบ ประจำปีการศึกษา 2558   Download :: รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เอกสารที่ต้องเตรียม หมายเหตุ ::         นายศรัญญู  ศิริพิน  ให้ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  ชั้น  2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภายในวันที่ 10  เมษายน 2558   […]

  Continue Reading...

 • งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2557  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ระหว่างวันที่  6-12  พฤษภาคม  2558 ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2557              

  ตารางสอบปลายภาคการศึกษา 2/2557

  งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2557  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ระหว่างวันที่  6-12  พฤษภาคม  2558 ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2557              

  Continue Reading...

 •   งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แจ้งรายชื่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประเภทโควตา  รอบ 2  ปีการศึกษา 2558   กำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่  7  เมษายน  2558   เวลา 09.00 -12.00 น.   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น  3 ห้อง  9302 Download :: รายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี     […]

  รายชื่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

    งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แจ้งรายชื่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประเภทโควตา  รอบ 2  ปีการศึกษา 2558   กำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่  7  เมษายน  2558   เวลา 09.00 -12.00 น.   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น  3 ห้อง  9302 Download :: รายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี     […]

  Continue Reading...

Page 3 of 54« First...234...101520...Last »