สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

chatchawalดร.ชัชวาล  ศรีภักดี
Dr.Chatchawal  Sripakdee
หัวหน้าสาขาวิชา

กลุ่มเคมี

udomdejaผศ.อุดมเดชา  พลเยี่ยม
Asst.Prof.Udomdeja  Polyium

woravithนายวรวิทย์  จันทร์สุวรรณ
Mr.Woravith  Chansuwan

anchana
นางสาวอัญชนา ขัตติยะวงศ์

Miss Anchana Kuttiyawong

sangwoeiผศ.สังเวย  เสวกหารี
Asst.Prof.Sangwoei  Sawekwiharee

thanapornนางธนาพร  บุญชู
Mrs.Thanaporn  Boonchoo

siriratนางสาวสิริรัตน์ พานิช
Miss Sirirat Panich
(ลาศึกษาต่อ)

กลุ่มฟิสิกส์

thanattaผศ.ธนัฏฐา  อำนวยวัฒนกุล
Asst.Prof.Thanatta  Amnuywatanakul

sirinผศ.สิริน  สิระธนกุล
Asst.Prof.Sirin  Sirathanakul

chatchawalดร.ชัชวาล  ศรีภักดี
Dr.Chatchawal  Sripakdee

waravutนายวราวุฒิ  พุทธให้
Mr.Waravut  Puthai
(ลาศึกษาต่อ)

กลุ่มชีววิทยา

prayutนายประยุทธ  สุวรรณศรี
Mr.Prayuth  Suwansri

petcharatนางสาวเพ็ชรรัตน์  เวฬุคามกุล
Miss Petcharat  Werukamkul

About the Author