สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

jirasak
นายจิระศักดิ์ ธาระจักร์
Mr.Jirasak Tharajak
หัวหน้าสาขาวิชา
ponlakritนายพลกฤษณ์ คุ้มกล่ำ
Mr.Ponkrit Kumklam
Paisanดร.ไพศาล การถาง
Dr.Paisan Kanthang
piyapongดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว
Dr.Piyapong Pankeaw
kantimaดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล
Dr.Kantima Chaochanchaikul
wilaiwanดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล
Dr.Wilaiwan Leenakul
thanapongดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์
Dr.Thanapong Sareein
datchaneeดร.ดัชชนี ไกรศิริ
Dr.Datchanee Kraisiri
naphatดร.ณภัทร ชาธิรัตน์
Dr.Napat Chathirat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the Author