ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1381  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ  10800

โทร. 02-836-3000 ต่อ 4156, 4159

แผนที่การเดินทาง

map

About the Author