ขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

Print

ด้วยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างสื่อการสอนด้านพระพุทธศาสนา ถวายความรู้สำหรับพระภิกษุสงฆ์  ระว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Download ::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารอื่นๆ:

About rainny