ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) รอบ 2 ปีการศึกษา 2558

stu-07-04-58

งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  โควตา รอบ ประจำปีการศึกษา 2558  

Download ::

หมายเหตุ ::

        นายศรัญญู  ศิริพิน  ให้ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  ชั้น  2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภายในวันที่ 10  เมษายน 2558   โทร. 0850580633  (พี่หน่อย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารอื่นๆ:

About rainny