ตารางสอบปลายภาคการศึกษา 2/2557

stu-03-04-58

งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2557  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ระหว่างวันที่  6-12  พฤษภาคม  2558

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารอื่นๆ:

About rainny