รายชื่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

stu-03-02-04-58

 

งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แจ้งรายชื่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประเภทโควตา  รอบ 2  ปีการศึกษา 2558   กำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่  7  เมษายน  2558   เวลา 09.00 -12.00 น.   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น  3 ห้อง  9302

Download ::

 

 

 

 

 

ข่าวสารอื่นๆ:

About rainny