ติดต่อเรา

ที่อยู่

งานการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์. 02-836-3000 ต่อ 4610,4616,4617

 

แผนที่