ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Sustainable Development Controversies” [ 13 July 2017]

งานการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง

การบรรยายในหัวข้อ “Sustainable Development Controversies”  

โดย Ass.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.rer.nat. Thomas Brudermann จาก Institute of System Sciences, Karl-Franzens-University Graz ประเทศออสเตรีย

ในวันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2560ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา 15.00-16.30 น.