แจ้งข้อกำหนดการจัดส่งวัสดุซีดี นักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2556

งานสหกิจศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอแจ้งรายละเอียดและข้อกำหนดการจัดส่งวัสดุซีดี และโปสเตอร์ในการนำเสนอผลงานหลังจากนักศึกษากลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับไปใช้ในแนวทางเดียวกัน   สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 

Download :  รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดส่งวัสดุซีดีและโปสเตอร์

 

About admin